03/12/2013

Rīgas Krievu drāmas teātra izrādes bērniem

Mihaila Čehova Rīgas Krievu drāmas teātris viesojās iestādē ar izrādi bērniem "Čipolīno piedzīvojumi" .

Izrādes galvenais varonis Čipolīno ir jautrs un dzīvespriecīgs, kurš jebkurā situācijā prot rast risinājumu. Izrādes gaitā bērni iepazinās ar dažādu pasaku varoņiem, kuri centās krāpties un mānities, bet izrādei, kā jau pasakās, bija laimīgas beigas. Vai bērniem izrāde patika? Par to lai liecina viņu acis un sejas izteiksme.


Lasīt tālāk

03/12/2013

Ziemassvētku labdarības akcija

Cienījamie vecāki!

Mēs atbalstām Latvijas Sarkanā Krusta labdarības akciju, pievienojieties!

Daudziem no mums pavisam nemanot pagājis vēl viens gads un, lūk, jau decembris – labo darbu un svētku mēnesis. Starp mums ir cilvēki, kuru laika ritējums ir gausāks,  jo viņi ir ieslēgti četrās sienās slimības un vientulības dēļ.

Latvijas Sarkanā Krusta brīvprātīgie, un biedrība „NVO Padome „Varavīksne”ar masu informācijas līdzekļu atbalstu aicina ģimenes un darba kolektīvus iesaistīties labdarības akcijā ar mērķi iepriecināt svētkos slimus vientuļus cilvēkus, sarūpējot viņiem nelielas dāvaniņas un apsveikumus.

Dāvaniņas tiks pieņemtas  pirmsskolas iestādes medmāsas kabinetā līdz 16.decembrim un nodotas Latvijas Sarkanā Krusta pārstāvjiem. Dāvaniņas var būt nelielas, kurās galvenais ir Jūsu uzmanība un sirds dāsnums.


Lasīt tālāk

27/11/2013

Decembrī - pārceltas darba dienas

Cienījamie vecāki!

 

Decembrī  tiks pārceltas darba dienas.

Pirmdiena 23. decembris tiek pārcelts uz sestdienu 14. decembri un pirmdiena 30. decembris tiek pārcelts  uz  sestdienu 28. decembri. Līdz ar to brīvas dienas būs - 21.12.; 22.12.;23.12.; 24.12.; 25.12.; 26.12.;  un 29.12.2013.; 30.12.2013.; 31.12.2013.; 01.01.2014.


Lasīt tālāk

27/11/2013

18.novembris-Latvijas Neatkarības proklamēšanas diena iestadē

18.novembris-

Latvijas Neatkarības proklamēšanas diena.

18. novembra Svētku pasākumi iestādē notika 13.11. 2013. un 14.11.2013. vecākajā un sagatavošanas grupā.


Lasīt tālāk

22/11/2013

Iestādes pasākumi novembrī

Iestādes pasākumi novembrī

 

01.  novembrī

Tiks uzsāktas  sporta deju nodarbības skolotāja Dmitrija Morderera vadībā

01. novembrī 

Rikko lelles  "Ķiplociņš iet uz skolu" leļļu mūziks

12. novembrī

Iestādē viesosies  Valsts policijas pārstāvji ar preventī vu pasākumu par dažādiem ar  drošību saistītiem jautājumiem bērniem ar  policijas tēlu Runča Rūda un Bebra Bruno piedalīšanos

13. novembrī

Latvijas valsts proklamēšanas dienai veltīts svētku pasākums "Latvijai dzimšanas diena" grupas "Zvaniņi" bērniem

15. novembrī

Latvijas valsts proklamēšanas dienai veltīts svētku pasākums  "Latvija - mana dzimtene"  grupas "Stariņi" bērniem

29.novembrī

Rīgas Krievu drāmas teātra izrāde bērniem


Lasīt tālāk

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36