Atpakaļ

5-6 gadīgo bērnu vecākiem 10/07/2014

 

Informācija par 2014./2015.mācību gadā Daugavpils pilsētas skolās plānotajām

adaptācijas (iepazīšanās) nodarbībām topošajiem pirmklasniekiem. (pēc materiāliem  www.izglitiba.daugavpils.lv  )

 Izglītības iestāde

Bezmaksas adaptācijas nodarbību laiks

Bezmaksas adaptācijas nodarbību skaits

Datums, no kura var pierakstīties uz nodarbībām

Tālrunis,

pa kuru zvanot, var pierakstīties

Pedagoga vārds, uzvārds, kurš vadīs nodarbības (ja iespējams)

Daugavpils Krievu

vidusskola-licejs

2014./2015. mācību gadā bezmaksas adaptācijas (iepazīšanās) nodarbības topošajiem pirmklasniekiem netiek plānotas

Daugavpils 3.vidusskola

Oktobris – februāris

10

08.10.2014.

t.65421923

-

Daugavpils Centra vidusskola

11.10.2014. – 20.12.2014.

05.02.2015. – 23.04.2015.

10

10

25.08.2014.

t.65429872

T.Osipova,

T.Kovale

J.Raiņa Daugavpils 6.vidusskola

10.01.2015

17.01.2015.

24.01.2015.

31.01.2015.

07.02.2015.

14.02.2015.

21.02.2015.

28.02.2015.

07.03.2015.

14.03.2015.

10

15.12.2014.

t.28347966

t.65421176

Alla Kazačonoka – matemātikas, dzimtās valodas nodarbības;

Alla Snetkova – mūzikas nodarbības;

Vladimirs Koţevņikovs – angļu valodas nodarbības;

Vilma Tāraude – latviešu valodas nodarbības;

Tatjana Bondere – sporta nodarbības

             

 

 Daugavpils 9.vidusskola

18.10.2014. – 31.01.2015.

14

08.09.2014.

t.65423591

Ţanna Andrejeva,

Alla Grigorjeva

Daugavpils 10.vidusskola

01.10.2014. –

01.04.2015.

23

01.08.2014.

t.65476148

Nataļja Ozerska,

Tamāra Kozlovska

Daugavpils 12.vidusskola

No plkst.17.30

01.10. 2014. 08.10.2014.

15.10.2014.

22.10.2014.

05.11.2014.

12.11.2014.

19.11.2014.

26.11.2014.

03.12.2014.

10.12.2014.

07.01.2015.

14.01.2015.

21.01.2015.

28.01.2015.

04.02.2015.

15

02.09.2014.

Sekretāre

t.65438451

Skolotājas

t.29992201,

t.29378394

Maija Ruskule,

Inese Gradkovska

Daugavpils 13.vidusskola

No plkst. 10.00 līdz plkst. 11.30

04.10.2014. –

28.03.2015.

20

01.09.2014.

t.65435028 – sekretāre,

t.26386020 – direktores vietniece izglītības jomā

A.Nikolajeva,

A.Kušņirova,

T.Hodunova

Daugavpils 15.vidusskola

Sestdienās,

no plkst. 9.30 līdz plkst.11.10

04.10.2014. – 13.12.2014.

10.01.2015. – 21.03.2015.

 

 

 

10

 

11

02.09.2014.

t.65434045

Irina Vasiļjeva,

Nadeţda Fjodorova

Daugavpils 16.vidusskola

No 14.10.2014.

10

08.09.2014.

t.65476140

t.28800450

Alīna Šumilo

Daugavpils 17.vidusskola

Sestdienās no plkst.10.00 līdz plkst.12.00

18.10.2014. – 25.04.2015.

25

01.09.2014.

t.65432175

Svetlana Zenova

J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzija

No plkst.17.30 (Marijas ielā 1), septembris – aprīlis

1 reizi nedēļā

15.08.2014.

t.65451001

Marija Beļska,

Lidija Lapkovska

Daugavpils 11.pamatskola

Otrdienās, no plkst. 18.00 līdz plkst. 19.30. 30.09.2014. – 28.04.2015.

1 reizi nedēļā

11.06.2014.

t.654 41303

t.654 41321

Svetlana Skripnika

Daugavpils Saskaņas pamatskola

No plkst. 17.30 15.09.2014. 22.09.2014. 29. 09.2014. 06.10.2014. 13.05.2015.

20.05.2015.

27.05.2015.

7

02.09.2014.

t.65425870

Sandra Dimante (latviešu plūsma),

Larisa Kovaļevska (mazākumtautību plūsma)

no 2014.gada 13.oktobra līdz 2015.gada 6.aprīlim 1 reizi nedēļā Saskaņas pamatskolas telpās nākamajiem pirmklasniekiem adaptācijai skolai notiks maksas interešu izglītības licenzēta programma „Ceļā uz Zinību zemi”, ko vadīs pašnodarbinātās Saskaņas pamatskolas sākumskolas skolotājas

Daugavpils Vienības pamatskola

16.09.2014. – 28.02.2015.

18

25.08.2014.

t.65420449

Aija Plotka,

Aina Kraukle