Par mums

Iestades fasades foto

Mēs esam

Daugavpils pilsētas 28.pirmsskolas izglītības iestāde

Adrese: Liepājas 37. Daugavpils, LV -5404, tālrunis: 654 34035

 

 • Iestāde uzsāka darbu 1975.gada 28.janvārī
 • Iestādes ēka -2 stāvu celtne ar vestibilu un piebūvi.
  • Ēkas kopējā platība –950m²
  • Iestādes teritorijas kopējā platība –5142m²
  • Iestādes teritorijā ir 6 grupu verandas un laukumiņi, kā arī sporta un spēļu laukumiņš
 • Iestādi apmeklē  124 bērni vecumā no  1 gada  līdz 7 gadiem.
 • Iestādē darbojas 6 grupas
 • Iestāde realizē:

-  Mazākumtautību vispārējās  pirmsskolas izglītības programmu

-  Interešu izglītības programmu:    Bērnu teātra pulciņš latviešu valodā "Pasaku kamolītis"

- Valodas korekcijas programmu pirmsskolas vecuma bērniem

 • Iestādes darbinieki:
  • Tehniskais personāls - 19
   • saimniecības vadītāja, pirmsskolas iestāžu māsa, 3 virtuves darbinieki, 6 pirmsskolas skolotāju palīgi, apkopēja, sētnieks, remontstrādnieks, veļas pārzine, veļas mazgātāja, 3 ēkas un teritorijas uzraugi    
  • Pedagogi-17
   • Iestādes vadītāja
   • Iestādes vadītāja vietnieks
   • grupu pirmsskolas skolotāji
   • pirmsskolas mūzikas skolotājas
   • interešu izglītības skolotāji:
    • bērnu teātra pulciņa skolotāja
  • skolotājs logopēds
  • sporta deju skolotājs