Pulciņi

Bērnu teātra pulciņš "Pasaku kamolītis"


Teātra pulciņa programma

Bērnu teātra pulciņu latviešu valodā vada pirmsskolas skolotāja ANITA SKALDERE

 

Sporta deju pulciņš

Sporta deju pulciņa programma

Sporta deju skolotāja LICENCE

Sporta deju pulciņa nodarbību saraksts

Sporta deju pulciņu vada sertificēts Latvijas republikas sporta deju treneris DMITRIJS MORDERERS

 

Skolotāja logopēda nodarbības

Darba laiks

Pirmdienās no 8.00-11.10

Trešdienās no 14.50-18.00

Ar bērniem strādā skolotājs logopēds Ludmila Ģermane